Få hjelp til å lese og skrive med Lego

Få hjelp til å lese og skrive med Lego

Igjennom et langt liv, tilbringer vi mange timer foran en computer, eller sitter på en skolebenk, hvor vi skal både skrive og lese store menger pensum. Dagens samfunn krever gode ferdigheter i skriftlig kompetanse, slik at vi kan ferdes på best mulig måte i det norske samfunn. Heldigvis har teknologien utviklet seg på en måte,

Igjennom et langt liv, tilbringer vi mange timer foran en computer, eller sitter på en skolebenk, hvor vi skal både skrive og lese store menger pensum. Dagens samfunn krever gode ferdigheter i skriftlig kompetanse, slik at vi kan ferdes på best mulig måte i det norske samfunn. Heldigvis har teknologien utviklet seg på en måte, som nå gjør det mulig å hjelpe mennesker med lese- og skrivevansker, slik at de lettere kan komme igjennom for eksempel en utdannelse, eller begå seg på dagens arbeidsmarked. Lego Education har flere lese- og skriveprogrammer som har enten til formål å forbedre lese- og skrivekunnskaper, eller å hjelpe mennesker som har lese- og skrivevansker, eller for eksempel dysleksi. Mennesker med lese- og skrivevansker kan ofte ha problemer i forbindelse med utdannelse, når det skal leses store menger pensum opp til en eksamen, eller det skal avleveres prosjekter og avhandlinger.

Med Lego Education sine programmer kan du få hjelp til flere forskjellige oppgaver. Du har tilgang til en ordbok som hjelper deg med å finne forskjellige synonymer, som igjen er med til å utvikle ditt vokabular. Ordboken hjelper også med stavefeil og rettelser dersom det er bruk for dette. Ut over staveprogrammer kan du få programmer som leser tekster opp for deg, slik at du ikke skal bruke ekstra lang tid på å lese materiale igjennom. Du kan også ved hjelp av skriveprogrammer få hjelp til oppbygning av tekser, slik at disse blir grammatisk korrekt i forhold til det norske språk. Dette er ikke kun tilegnet barn, unge og studerende, men kan også være meget nyttige redskaper for voksne som er ute i arbeidslivet, og begår seg mye på for eksempel mail, eller igjennom presentasjoner. Dersom du ønsker å lese mer om de forskjellige produkter Lego Education tilbyr, og hva de kan hjelpe deg med så klikk her og se mer.

Redaktion
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *